Info investoritele

AS Grenardi Group emiteeris tagatud võlakirju 10%-lise aastase interssimääraga.

Aitäh!

2024. aasta aprillis kaasas AS Grenardi Group avaliku võlakirjade pakkumisega edukalt 12 miljonit eurot, ületades esimest osa 75%. Täname kõiki enam kui 1300 investorit, kes selles pakkumises osaledes ettevõtte vastu usaldust avaldasid. Oleme kindlad, et koos suudame jõuda uutele kõrgustele.

Pakkumisest

AS Grenardi Group võlakirjade avalik pakkumine toimus 25. märtsist kuni 15. aprillini 2024. Kokku pakutakse 120 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta ja emissiooni koguväärtus on 12 miljonit eurot. Iga investeerimisotsus tuleb teha Läti Panga poolt heakskiidetud pakkumise põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel. Kinnitatud prospekt ja avaliku pakkumise lõplikud tingimused on saadaval siin:
Põhiprospekt | Tingimusi | Esitlus

Peamised tingimused

Aastane interssimäär 10%.
Igakuine intressi väljamakse.
Põhisumma tagasimakse periood 3 aastat.
Minimaalne investeerimissumma 100 euro.
Lojaalsusprogramm alates 500 euro suurusest investeeringust.

Lojaalsusprogramm

FAQ - Korduma kippuvad küsimused 2024. aasta võlakirjaemissioonist

 1. Võlakirjad on võlaväärtpaberid (finantsinstrumendid), mille kaudu investor (võlakirjaomanik) laenab võlakirjade emitendile fikseeritud intressimääraga tähtajaks raha. Võlakirja emitent on kohustatud tasuma investoritele regulaarsete ajavahemike järel (nt igakuiselt või kord kvartalis) intressi või kupongi ning võlakirja tähtaja lõppedes investoritele võlakirja põhisumma (algselt laenatud summa) tagasi maksma. Võlakirjade emitendiks võib olla riik, omavalitsus või äriühing, kelle plaan on koguda vahendeid konkreetseteks eesmärkideks.

 2. Võlakirja avalikkusele pakkumiseks ja börsil noteerimiseks peab ettevõte koostama prospekti, mille kinnitab Läti Pank. Põhiprospekt on teatud tüüpi prospekt, mis võimaldab emitendil ühe aasta jooksul ellu viia võlakirjaprogrammi: mitu võlakirjaemissiooni. See dokument sisaldab teavet, mis on investoritele oluline, et anda enne ettevõtte võlakirjade ostmist teadlik hinnang ettevõtte (emitendi) majandustulemustele ja -väljavaadetele, emissiooni eesmärkidele, riskiteguritele, strateegilistele eesmärkidele ja muudele teguritele.

 3. Avalik võlakirjapakkumine on ettevõtte võlakirjade avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele, millele järgneb noteerimine börsil. Seega võib emitendi võlakirjaomanikuks saada igaüks, kes on huvitatud võlakirja ostmisest. Emitent saab võlakirjade avaliku pakkumise teha programmis määratud summas pärast Läti Panga heakskiidu saamist.

  Kui ettevõte pakub programmi raames investoritele võlakirju, tähendab see, et ettevõte näeb võimalust müüa mitu võlakirjade osa teatud perioodi jooksul. Iga avalik pakkumine tuleb teha vastavalt võlakirjaprogrammi lõplikele tingimustele, mis on avaldatud emitendi veebilehel.

  AS Grenardi Group võlakirjaemissiooni programmi raames emiteeritakse võlakirju mitmes osas, kusjuures iga osa lõplikud tingimused koostatakse ja avaldatakse.

 4. Tellimisperiood algab 25. märtsil 2024 ja lõpeb 15. aprillil 2024 kell 12.00 (Riia aja järgi).

  Ostu tellimuste kogumise tähtaeg võib olenevalt investori valitud pangast erineda. Palun ärge viivitage oma tellimuse esitamisega viimase hetkeni.

  Investorid, kes taotlevad võlakirjade ostmist märkimisperioodi esimese kahe nädala jooksul (8.aprilliks), saavad vähemalt 5 võlakirja ja kindlustavad lojaalsusprogrammis osalemise.

 5. AS Grenardi Group võlakirjaemissioon on avatud jae- või institutsionaalsele investorile, kellel on Balti kommertspangas või finantsasutuses registreeritud väärtpaberi- või investeerimiskonto. See on teatud tüüpi finantskonto, mis on mõeldud väärtpaberite hoidmiseks ja maksete tegemiseks, väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks. Tihti on kõige mugavam avada väärtpaberi- või investeerimiskonto pangas, mille teenust kasutatakse igapäevaselt.

 6. Investoritel on võimalik osta kuni 120 000 AS Grenardi Group võlakirja väärtusega 12 miljonit eurot ja nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta.

  Minimaalne investeeringusumma investori kohta on 1 võlakiri või 100 eurot fikseeritud aastase intressimääraga 10% ja tähtajaga kolm aastat.

 7. AS Grenardi Group pakub 10% võlakirja fikseeritud aastakupongimäära, igakuiste kupongi (intressi) maksetega. See tähendab, et investeerides 100 eurot, makstakse investoritele intresse 10 eurot iga täisaasta eest ehk 0,83 eurot kuus enne maksude tasumist. Peale võlakirja tähtaja lõppu on ettevõte kohustatud investorile tagasi maksma ka investeeringu algse põhisumma.

 8. Intressimäär on määr, mille emitent maksab investorile vastavalt baasprospektile ja Läti Panga poolt kinnitatud võlakirjade lõpptingimustele. See määr võib olla fikseeritud või muutuv. AS Grenardi Group pakub fikseeritud intressimäära, mis tähendab, et see määr jääb muutumatuks kogu võlakirja kehtivusaja jooksul.

  Kupongi rahalise väärtuse (intressi) arvutamiseks korrutab investor intressimäära põhisummaga ehk alginvesteeringuga. Näiteks kui võlakirja põhisumma on 100 eurot ja kupongi määr 10%, saab investor kuni võlakirja tähtaja lõpuni kupongimakset 0,83 eurot kuus või 10 eurot aastas. Tähtaja saabumisel saab investor ka alginvesteeringu tagasimakse.

 9. Jah, AS Grenardi Groupi võlakirjade emissioon tagatakse AS Grenardi Groupi tütarettevõtete varadega, mis koosnevad peamiselt kõrge likviidsusega kuldehetest.

 10. Läti Panga poolt kinnitatud AS Grenardi Grupi põhiprospekt ja lõplikud tingimused on saadaval aadressil:
  SIIN

 11. Võlakirjadesse investeerimine on seotud erinevate riskidega. Investoritel palutakse hoolikalt tutvuda AS Grenardi Group-i võlakirjadega seotud riskidega põhiprospektis, mis on saadaval aadressil SIIN

 12. Võlakirjadest saadav tulu suunatakse olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja ettevõtte kasvu rahastamiseks: laovarude täiendamiseks, mis on vajalik kaupluste võrgu ja sortimendi edasiseks laiendamiseks, samuti olemasolevate ja võimalike tulevaste ostutehingute (M&A) rahastamiseks.
  Täpsem info finantseerimise kasutamise kohta on leitav AS Grenardi Group võlakirjade põhiprospektis ja lõpptingimustes.

 13. Minimaalne investeeringusumma on 1 võlakiri või 100 eurot ühe investori kohta. Maksimaalset investeeringusummat ei ole fikseeritud.

  Kui võlakirja ostmise otsus on tehtud, tuleb esitada teie poolt valitud pangale ostukorraldus. Kui sul ei ole investeerimis- või väärtpaberikontot, pead selle avamiseks pöörduma oma panga poole.

  Emissiooni tagamise protsess võib pankade lõikes veidi erineda. Külastage oma panga veebilehte, liikuge seal investeerimise ossa ja uurige sealseid valikuid. Mõned pangad võivad nõuda käsitsi tellimist kas telefonikõne või kirjaliku taotluse kaudu.

  OLULINE! Investeerimis- või väärtpaberikonto avamine võib pangati erineda ja võib kesta kuni nädala. Soovitame mitte lükata konto avamist viimasele minutile ning võtta viivitamatult ühendust oma pangaga.

 14. Lätis seisneb kontode peamine erinevus maksustamises. Kui ostate võlakirju investeerimiskontolt, maksate üksikisiku tulumaksu ainult siis, kui võtate välja esialgsest investeeringust rohkem. Seevastu, kui ostate võlakirju eraisikuna oma väärtpaberikonto kaudu, on emitent kohustatud väljamaksmise hetkel kinni pidama üksikisiku tulumaksu, mille tulemusel väheneb makse teie kontole pärast maksude tasumine.

 15. Läti residentidelt maksu kinni ei peeta, kui isik hoiab väärtpabereid investeerimiskontol. Vastasel juhul peetakse kinni üksikisiku tulumaks 20% ulatuses. Mitteresidendist füüsilistelt ega juriidilistelt isikutelt maksu kinni ei peeta.

 16. Investorid, kes investeerivad esialgse võlakirjapakkumise ajal üle 500 euro, saavad eksklusiivse võimaluse liituda AS Grenardi Group-i lojaalsusprogrammiga. See annab neile õiguse saada 15% allahindlust GRENARDI ja GIVEN kauplustes tehtud ostudelt ning muid eeliseid, mis põhinevad nende investeeringusummal.
  Lojaalsusprogrammiga saab liituda ühe kuu jooksul peale võlakirjaemissiooni alguse kuupäeva, s.o alates 18. aprillist 2024. Pärast liitumise registreerimist kehtivad lojaalsusprogrammi soodustused üks aasta. Kliendikaardil ei ole aegumiskuupäeva.

 17. AS Grenardi Group tegutseb kõigis kolmes Balti riigis. Emitent AS Grenardi Grupp on emaettevõte kahele 100% omanduses olevale tütarettevõttele Lätis: SIA GIVEN Latvia ja SIA Grenardi Latvia, ühele Leedus: UAB GIVEN Lithuania ja ühele Eestis: GIVEN Estonia OÜ-leand ja Grenardi Estonia OÜ.

 18. AS Grenardi Group kasutab kaasaegse turustamise võimalusi, mis hõlmab nii traditsioonilisi kui ka digitaalseid lahendusi. Poed on hoolikalt kujundatud mugava ja individuaalse kliendikogemuse pakkumiseks. AS Grenardi Group pakub oma kauplustes lisaks tunnustatud kaubamärkide ehetele ka oma brände, mis on klientide poolt kõrgelt hinnatud. Kontsernil on e-kaubanduse platvorm, läbipaistev äritegevus ja kõrged ESG standardid (environmental, social, corporate governance), mis näevad ette ringlusse võetud kulla, väärismetallide ja teadaoleva päritoluga kalliskivide taaskasutamist nii suures mahus kui võimalik. Samuti pakub kontsern osamakseid nii poekülastajatele kui ka e-poes ostlejatele, muutes ehted üha kättesaadavamaks laiemale tarbijaskonnale.

 19. AS Grenardi Group-i strateegia on jätkata kasumlikku kasvu läbi nelja peamise nurgakivi:
  laienemine ja tugev turupositsioon;
  selge ja lai sortiment;
  suurte mahtude abil säästu tagamine;
  kliendikogemus ja lojaalsus.

  Kontsern kavatseb GIVEN-i jaemüügiketti edaspidi jõudsalt laiendada kõigis kolmes Balti riigis ja võimalusel ka sealt väljapoole, tuginedes äripotentsiaali hindamisele.

  Laienemise taga on grupi ambitsioon pakkuda kvaliteetseid ehteid, mis oleksid kergesti kättesaadavad kõikjal Balti riikides. Kuna e-kaubanduse platvormid on kiiresti populaarsust kogumas, siis on kontsern valinud oma strateegiaks tõusta juhtivaks ehete e-kaubanduse platvormiks Balti riikides.
  Kontserni eesmärk on suurte mahtude abil säästa jaemüügiketi laiendamise teel. Esiteks on tänu keti laienemisele võimalik kontsernil saada oma partneritelt paremaid hinna- ja maksetingimusi ning alandada püsikulusid ühe müüdud ühiku kohta.
  Kuigi AS Grenardi Group pakub unikaalset valikut juba praegu, püüab ta järjepidevalt oma sortimenti laiendada ja mitmekesistada. Seetõttu hõlmab kontserni strateegia uute pikaajaliste partnerlussuhete sõlmimist, kontserni olemasolevate omabrändide kasutamist, aga ka uute kaubamärkide arendamist.

  Grupi tugevuseks on suurepärane klienditeenindus. Üle saja tuhande püsikliendiga ettevõte plaanib oma kliendibaasi laiendada atraktiivsema lojaalsusprogrammi väljatöötamise kaudu. Lisaks on kontserni eesmärk parandada klienditeeninduse kogemust, pakkudes nii kauplustes kui ka veebis osamakseid ning kvaliteetseid juveelikaupu ja ehete hooldust.

 20. AS Grenardi Group on omas sektoris Balti riikide jätkusuutlikkuse teejuhiks, pannes suurt rõhku tooraine päritolule, eelistades eetiliselt saadud materjale ning tegeledes ringmajandusega. Samuti valides koostööpartnereid, kes kasutavad ehete valmistamisel ka taaskasutatud kulda.

 21. Auditeerimata konsolideeritud majandustulemused näitavad, et AS Grenardi Group-i 2023. aasta netokäive ulatus 18 miljoni euroni, mis on 40% rohkem kui 2022. aastal. Käibe kasvu soodustas jaemüügiketi laienemine, olemasolevate kaupluste käibe kasv ja GRENARDI omandamise.

  Kontserni EBITDA (kasum enne intressi, makse ja amortisatsioonimakseid) kasvas eelmisel aastal 30%, ulatudes 2,9 miljoni euroni. Kontserni korrigeeritud pro-forma EBITDA, mis sisaldab ka GRENARDI jaeketi 2023. aasta tulemusi, oli 3,7 miljonit eurot.

  AS Grenardi Group-il oli 2023. aasta lõpus Balti riikides 82 kauplust, millest 75 kuulusid GIVEN ja 7 GRENARDI ketti. AS Grenardi Group tugevdab oma positsiooni regionaalselt: eelmisel aastal avati GIVEN kaupluste ketis üksteist uut kauplust, kaks Lätis, kuus Leedus ja kolm Eestis.

  Üksikasjalik finantsaruanne on investoritele kättesaadav lingil: Investoritele

 22. Investorid saavad AS Grenardi Group ettevõtete uudiste, sealhulgas võlakirjaemissiooni tulemuste kohta värskeimat teavet, tellides Nasdaq Baltikumi uudiste rubriigi või külastades meie kodulehe uudiste osa UUDISED

AS Grenardi Group-st

AS Grenardi Group on Balti riikide suurima kaupluste võrguga ja kõige kiiremini laienev ehete jaemüüja. 2023. aasta lõpuks oli grupil Balti riikides 82 kauplust, millest 75 olid GIVEN ja 7 GRENARDI ketis. AS Grenardi Group pakub ehteid nii taskukohases kui ka luksuslikus segmendis ning seisab ilu, armastuse, loovuse ja jätkusuutlikkuse eest igaühe elus.

chains-visual

24

Years of excellence

84

Stores across Baltics

18 million

2023 revenue in EUR

>120 thousand

Loyal customers

>100

Supply partners

40 percent

FY23 to FY22 revenue growth